Ana içeriğe atla

Yatırımcı İlişkileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
 Hissedar Adı Soyadı
Toplam Nihai Pay Adedi Toplam Nihai Oran (%) 
 SÜLEYMAN KAMİL YAZICI 49.408.725 20,03
 TUNCAY ÖZİLHAN 41.055.500  16,9
 TÜLAY AKSOY 41.764.697 17,1
 SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI 7.009.798  2,9
 VAHİT YAZICI 5.462.330 2,2
 HİDAYET YAZICI 5.191.594  2.1
 FAZİLET YAZICI 4.933.507 2,0
 GÜLTEN YAZICI 4.928.524 2,0
 GÜLŞEN YAZICI 4.882.744 2,0
 NİLGÜN YAZICI 4.974.683 2,0
 HÜLYA ELMALIOĞLU 4.858.820 2,0
 DİĞER 69.063.596 28,4
 TOPLAM 243.534.518 100,0